تکمیل کردن مراحل ثبت نام
1397/10/03

به اطلاع پژوهشگران عزیز میرساند با توجه به نزدیک شدن به تاریخ برگزاری همایش، لطفا در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و واریز هزینه ها اقادام نمایید تا در ترافیک روزهای پایانی دچار مشکل نشوید.

نتیجه داوری مقالات شما در کمتر از 48 ساعت در پنل داوری شما نمایش داده میشود.