هر مقاله فقط یک گواهی
1397/10/15

 

به اطلاع کلیه پژوهشگران عزیز میرساند:

بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری همایش برای هر مقاله فقط یک گواهی صادر خواهد شد و نام تمامی نویسندگان در آن درج میشود و با توجه به درج هولوگرام و مهر برجسته، گواهینامه مقالات غیر قایل کپی خواهد بود.

مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، می توانند برای دریافت یک گواهی بیشتر و کتابچه الکترونیک مقالات، در قسمت پرداخت هزینه، گواهی دوم را انتخاب و مبلغ 35.000 تومان واریز نمایند.