ارسال بسته های پستی شرکت کنندگان غیرحضوری
1397/10/23

پژوهشگران، اساتید و دانشجویان عزیز و گرامی:

 

مرسوله های پستی شرکت کنندگان غیرحضوری همایش، امروز یکشنبه 23 دیماه 1397 تحویل شرکت پست شده و بصورت پست پیشتاز ارسال شده است.

با توجه به بعد مسافت مقاصد مختلف از شهر مشهد، روزهای دوشنبه و سه شنبه منتظر بسته های پستی خود باشید.

در صورتی که تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 25 دیماه، مرسوله پستی خود را دریافت نکردید با دبیرخانه جهت پیگیری مرسوله پستی خود تماس حاصل فرمائید.

 

در پایان شورای سیاستگذاری  و دبیرخانه همایش اعلام می دارند؛ در صورتیکه باعث رنجیده خاطر شدن و یا تاخیر در ارسال مرسوله های پستی شده، از شما عزیزان پوزش می طلبد.