تخفیف ویژه برای ثبت نام کنندگان دوره اول همایش
1398/02/08

 

بر طبق آخرین مصوبه شورای سیاستگذاری همایش بعد از برگزاری نخستین همایش بین المللی تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار، پژوهشگرانی که در دوره اول این همایش شرکت کرده اند، در صورت پذیرش مقاله ایشان در این دوره از همایش شامل تخفیف حداقل 35 درصدی خواهند شد.