اهمیت توجه به توسعه پایدار
1398/02/16

علومی  چون جغرافیا و شهرسازی دو شاخه علمی زنده و پویا هستند که همگام با زندگی بشر پیش می روند. جغرافیا و شهرسازی علومی میان رشته ای بوده که رشته های دیگری چون محیط زیست، اقتصاد، جامعه شناسی، حمل و نقل و حتی انرژی را در قلب خود جای داده است، اما در این بین معماری و عمران دو شاخه علمی برجسته در زندگی بشر و جزئ لاینفک جغرافیا و شهرسازیست. ارتباط نزدیک این علوم با یکدیگر باعث ارتقای کیفیت زندگی ساکنان زمین خواهد شد

با توجه به ابعاد گسترده شهرها و سکونتگاه‌های انسانی، این علوم  نیز ابعاد مختلفی دارند و همچون زنجیری محکم بهم وابسته و در خدمت سلامت و توسعه پایدار جامعه هستند.

انتظار می رود که پژوهشگران و محققان در تمامی مطالعات و تحقیقات و پروژه های خود آیتم "توسعه پایدار" را نیز مدنظر داشته باشند. لزوم این آیتم در مطالعات، تحقیقات و پروژه ها علوم فوق، ضمانت موفقیت خواهد بود.

از این رو انتظار می رود پژوهشگران، محققان، اساتید، دانشجویان و کارمندان در طی مطالعات و تحقیقات و پروژه های خود، حتما به "توسعه پایدار" توجه داشته باشند.

 

دبیر علمی دومین همایش بین المللی تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار