داوری مقالات و صدور گواهی موقت
1398/03/13

پژوهشگران محترم

به اطلاع می رساند، با توجه به در پیش بودن مصاحبه های مقطع دکتری، با تصویب کمیته سیاستگذاری همایش، فرآیند داوری مقالات حداکثر 24 ساعته باشد و نتیجه آن بر روی پنل کاربری یا ایمیل نویسنده مسئول قابل مشاهده خواهد بود.

 

پذیرش مقالات در این همایش به ترتیب اهمیت در 4 سطح خواهد بود، که عبارتند از:

1) شفاهی یا سخنرانی (تعداد بسیار محدود)

2) پوستر

3) چاپ در مجموعه مقالات

4) پذیرش چکیده مقاله

 

پس از پذیرش مقاله در یکی از سطوح فوق، شما می توانید هزینه ثبت نام خود را واریز کرده و در پنل کاربری ثبت کنید، در صورت لزوم جهت دریافت گواهی موقت، درخواست خود را از طریق تلگرام به شماره  09050244532  برای دبیرخانه ارسال کنید.

گواهی موقت مقاله شما (همراه با مهر،امضا و سربرگ معتبر همایش) در کمتر از 48 ساعت صادر و از طریق تلگرام یا ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.