گام به گام مراحل ثبت نام در سایت همایش و ارسال مقاله
1397/09/11

 

پژوهشگران و نویسندگان محترم، جهت چگونگی ثبت نام در سایت همایش، ارسال مقاله و همچنین صدور فاکتور نهایی و قطعی کردن فرآیند ثبت نام، به منو  راهنمای ثبت نام و ارسال مقالات  مراجعه کنید.

جهت رفاه حال شما، مراحل به صورت گام به گام و همراه با تصویر شرح داده شده است.