محورهای همایش

 

پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و کارمندان تحصیل کرده در رشته های ذیل می توانند مقالات خود را جهت داوری به دبیرخانه همایش از طریق همین سایت ارسال نمایند.

همچنین به افراد علاقمند گواهینامه افتخاری "عضویت در کمیته علمی" و "عضویت در کمیته داوری" نیز اعطا می شود.

 

1. رشته معماری (کلیه گرایش ها)

2. رشته شهرسازی (کلیه گرایش ها)

3. رشته عمران (کلیه گرایش ها)

4. رشته جغرافیا (کلیه گرایش ها)

5. رشته محیط زیست و منابع طبیعی (کلیه گرایش ها)

6. رشته گردشگری و توریسم (کلیه گرایش ها)

7. رشته مدیریت (کلیه گرایش ها)

8. و کلیه رشته های مرتبط