موضوعات و محورهای همایش

 

 

از تمامی نخبگان، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران عزیز دعوت میشود تا  ما را در بهتر برگزار کردن این همایش یاری رسانند. شما میتوانید به عنوان اعضای کمیته علمی، اعضای کمیته داوران و یا نویسنده مقاله با این همایش همکاری داشته باشید.

 

این همایش در رشته های ذیل پذیرای مقالات شما خواهد بود:

 

  1. معماری (کلیه گرایش ها)
  2. شهرسازی (کلیه گرایش ها)
  3. عمران (کلیه گرایش ها)
  4. جغرافیا (کلیه گرایش ها)
  5. محیط زیست (کلیه گرایش ها)
  6. منابع طبیعی (کلیه گرایش ها)
  7. گردشگری و توریسم (کلیه گرایش ها)
  8. مدیریت (کلیه گرایش ها)
  9. و کلیه رشته های مرتبط ...