قایل توجه پژوهشگران محترم
1399/03/27

 

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند؛ آن دسته از مقالاتی که به صورت شفاهی یا سخنرانی پذیرش شده اند و پژوهشگران محترم ، تمایلی به حضور ندارند، می توانند ثبت نام خود را به صورت غیرحضوری تکمیل کنند. لازم به توضیح است در گواهینامه صادر شده برای این دسته از مقالات، نحوه ارائه شفاهی یا سخنرانی درج خواهد شد.

 

بدیهی است گواهینامه مقالات برای افراد حضوری و غیرحضوری یکسان است.