ارسال بسته های پستی شرکت کنندگان غیرحضوری
1399/04/26

 

پژوهشگران محترم

 

احتراما به استحضار میرساند با توجه به شیوع ویروس کویید 19 در سطح جامعه و تعطیلی مراکز دانشگاهی و علمی در مشهد مقدس، تاکنون امکان ارسال گواهینامه ها و سایر مدارک شما فراهم نشده است.

 

ضمن عذرخواهی به اطلاع میرساند طی 4 تا 5 روز آینده مدارک پستی پژوهشگران ارسال میشود.