هزینه های ثبت نام در همایش
1400/04/10

 

هزینه های ثبت نام در  چهارمین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار

 

پژوهشگرانی که در دوره های اول، دوم و یا سوم همایش حضور داشته اند و یا مقاله ارسالی ایشان مورد پذیرش نهایی قرار گرفته است؛  می توانند تمامی مقالات خود را در قالب «مقالات ويژه پژوهشگران همایش دوره اول و دوم و سوم» ارسال کرده و از تخفیف  65.000 تومانی برای هر مقاله برخوردار شوند و فقط مبلغ 160.000 تومان برای هر مقاله بایستی پرداخت کنند.

 

aucs

 

لطفا این همایش را به سایرین اطلاع رسانی کنید