آشنایی با مجموعه همایش های تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
1400/05/03

 

از بابت آشنایی با دبیرخانه دائمی "همایش بین المللی تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار" صفحه ...معرفی همایش... در این سایت ایجاد شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از رزمه و سابقه این همایش به صفحه ...معرفی همایش... مراجعه کنید.