ارسال بسته های همایش
1400/09/09

پژوهشگران عزیز

 

به اطلاع میرساند بسته های پستی همایش ارسال شده است. از روز سه شنبه مورخ 9 آذرماه تا روز یکشنبه مورخ 14 آذر ماه منتظر دریافت بسته های پستی خود باشید.

برای رهگیری بسته پستی خود می تواند به سایت ذیل مراجعه کنید